دندانپزشک در ارومیه
پریو

جرمگیری ، برساژ ، همی سکشن و … از خدمات دیگر دکتر پاشائی جراح دندانپزشک می باشد .